Předběžná příprava

 • Vyberte si jednoho hráče, který bude bankéřem. Měl by to být někdo, kdo rozumí číslům a je schopen provádět obchodní transakce rychle. Je-li bankéř zároveň hráčem, musí mít své vlastní peníze oddělené od peněz v bance. Bankéř vyplácí a přijímá všechny peníze.
 • Zamíchejte kartičky „Velký obchod“, „Malý obchod“, „Trh“ a „Nicotnosti“; každý balíček zamíchejte zvlášť a pak jej položte textem dolů na označené místo na hrací desce (Příležitost, Trh a Nicotnosti).
 • Každému hráči dejte jednu hospodářskou výsledovku/bilanční rozvahu. To je váš hrací arch; přečtěte si jej a seznamte se s jednotlivými výrazy.
  V první části hry (během krysího závodu) používejte první stranu hracího archu, na které je hospodářská výsledovka a bilanční rozvaha. Druhou stranu s nápisem „Blahopřejeme“ začněte používat teprve tehdy, až vstoupíte na rychlodráhu.
 • Zamíchejte profesní karty. Každému hráči dejte tužku a jednu profesní kartu. Položte ji před něho textem dolů. Hráč si kartu obrátí a přepíše z ní všechny údaje do svého hracího archu.
  Poznámka: Všichni začínají hru bez bankovních úvěrů, bez bankovních splátek a bez dětí.
 • Seznamte se se svým auditorem. Tím je hráč po vaší pravici. Jeho úkolem je pomáhat vám při výpočtech. Kdykoli něco změníte ve svém hracím archu, váš auditor to musí zkontrolovat.
 • Bankéř rozdá peníze. Každý hráč dostane:
  a) Měsíční hotovost (příjem minus výdaje uvedené v hracím archu). Váš měsíční tok peněz je váš výplatní šek.
  PLUS
  b) Úspory (uvedené ve vašem hracím archu). Vaše úspory vám jsou proplaceny pouze na začátku hry. Jakmile je dostanete, vymažte je ze svého archu. Úspory nejsou součástí vašeho výplatního šeku.

NYNÍ MŮŽETE ZAČÍT HRÁT CASHFLOW!

Napsat komentář