Osobní mentor? Ano… jaký? Kde vzít?

Kladli jste si někdy otázku komu se svěřit, když vám něco nejde? Koho požádat o pomoc a komu důvěřovat? Koho si pustit „pod kůži“? Komu dát nad sebou moc? Proč úspěšní lidé mají svého osobního mentora?

Vše můžeme dělat sami, můžeme se rozhodovat sami (trvalo dost dlouho, než jsme toto právo opět získali), odpovídáme za vlastní rozhodnutí… a přesto každý úspěšný člověk má někoho, komu věří, za kým může přijít když je mu ouvej kdo ho pochválí a povzbudí, když se mu daří a také kdo umí upřímně povzbudit slovy jako ty to dokážeš, máš na to..

Je to osobní rádce, průvodce, zkrátka mentor.

Kdo to může být? Jiný úspěšný člověk, osoba blízká, úplně cizí, která si získala Vaši důvěru. Někde jsem zaslech, nebo vyčet úžasnou myšlenku. Jsou jen dvě cesty, jak získat zkušenosti. Buď vlastní (a někdy hodně bolestnou a drahou cestou), nebo poučením se od někoho jiného. Mentor by měl tuto vlastnost mít, předat to nejlepší ze sebe, naslouchat a nastavovat zrcadlo. S mentorem se vyhnete slepým uličkám a drahým chybám.

Sám mentora mám, před pár lety jsem si myšlenku mít osobního mentora nepřipustil, byl jsem moc hrdý a říkal si, co mě někdo jiný může dát. Ale názor jsem změnil. Potkal jsem člověka, který, ač o generaci mladší, umí a je ochotný předávat. Moc si toho vážím.

A ještě jednu věc jsem se naučil… má smysl se učit od člověka, který má ekonomický zájem na tom, abych byl úspěšný. Tedy neučím se od lidí, kteří si účtují odměnu za odučený čas, ale od někoho, kdo získá odměnu za to, že já dostanu odměnu použitím toho, co mě naučil.

Pár informací o mentorech si můžete poslechnout na nahrávce pana Mgr. Martina Jelínka

A jak to máte Vy?

(CER)

Comments are closed.