Monthly Archives: Listopad 2015

Osobní mentor? Ano… jaký? Kde vzít?

Kladli jste si někdy otázku komu se svěřit, když vám něco nejde? Koho požádat o pomoc a komu důvěřovat? Koho si pustit „pod kůži“? Komu dát nad sebou moc? Proč úspěšní lidé mají svého osobního mentora?

Vše můžeme dělat sami, můžeme se rozhodovat sami (trvalo dost dlouho, než jsme toto právo opět získali), odpovídáme za vlastní rozhodnutí… a přesto každý úspěšný člověk má někoho, komu věří, za kým může přijít když je mu ouvej kdo ho pochválí a povzbudí, když se mu daří a také kdo umí upřímně povzbudit slovy jako ty to dokážeš, máš na to..

Je to osobní rádce, průvodce, zkrátka mentor.

Kdo to může být? Jiný úspěšný člověk, osoba blízká, úplně cizí, která si získala Vaši důvěru. Někde jsem zaslech, nebo vyčet úžasnou myšlenku. Jsou jen dvě cesty, jak získat zkušenosti. Buď vlastní (a někdy hodně bolestnou a drahou cestou), nebo poučením se od někoho jiného. Mentor by měl tuto vlastnost mít, předat to nejlepší ze sebe, naslouchat a nastavovat zrcadlo. S mentorem se vyhnete slepým uličkám a drahým chybám.

Sám mentora mám, před pár lety jsem si myšlenku mít osobního mentora nepřipustil, byl jsem moc hrdý a říkal si, co mě někdo jiný může dát. Ale názor jsem změnil. Potkal jsem člověka, který, ač o generaci mladší, umí a je ochotný předávat. Moc si toho vážím.

A ještě jednu věc jsem se naučil… má smysl se učit od člověka, který má ekonomický zájem na tom, abych byl úspěšný. Tedy neučím se od lidí, kteří si účtují odměnu za odučený čas, ale od někoho, kdo získá odměnu za to, že já dostanu odměnu použitím toho, co mě naučil.

Pár informací o mentorech si můžete poslechnout na nahrávce pana Mgr. Martina Jelínka

A jak to máte Vy?

(CER)

Milton Friedman – Příčina inflace

Milton Friedman – přednáši na konferenci na téma co je inflace, kdo za ni může, proč vzniká a jaké jsou důsledky.

Velmi jednoduchým jazykem pochopitelný i laikům a normálním lidem, vysvětluje základy pojmu inflace a hlavně zasazuje do historického kontextu. Ponechává na každém posluchači aby odhadl důsledky, které se ho osobně mohou dotknout…

 

Z wikipedie:

Friedman byl velmi význačným liberálním ekonomem 2.pol. 20.stol., zastáncem doktríny Laissez faire a jako takový značně přispěl k rozvoji neoklasické ekonomie.

Profesní život

Studoval matematiku na Rutgers University a později ekonomii na univerzitě v Chicagu. V roce 1935 pracoval ve Washingtonu na přípravě rozsáhlé studie o rozpočtech spotřebitelů. V letech 1941–1943 pracoval na ministerstvu financí, kde se zabýval daňovou politikou válečného období, pracoval jako matematický statistik, věnoval se problémům návrhů zbraní, experimentům v metalurgii a válečné taktice. Na podzim roku 1950 pracoval jako konzultant agentury vlády Spojených států, která realizovala plnění Marshallova plánu. V letech 1946-1977 byl profesorem ekonomie na Chicagské univerzitě. Byl poradcem B. Goldwatera a R. Nixona.

Portrét Miltona Friedmana

Portrét Miltona Friedmana

Zabýval se příčinami inflace, problematikou růstu mezd a cen. K nejvýznamnějším patří jeho studie o důležitosti peněz při vysvětlování inflace a jeho studie zabývající se časovými zpožděními ve všech typech hospodářské politiky. Vycházel z kvantitativní teorie peněz. Bojoval proti „sociálnímu státu“, rozhazovačné fiskální politice a vysokým daním. Jako nástroj udržení měnové stability prosazoval monetární politiku skrze regulaci množství peněz. Byl tak nejvýznamnějším představitelem monetarismu a Chicagské školy, spolu s Friedrichem Hayekem zaníceným liberálem.

Odhalil neplatnost Phillipsovy křivky (závislost nezaměstnanosti a inflace, za cenu inflace tedy nelze snížit nezaměstnanost): Ta podle něj platí jen v krátkém období, v dlouhém období je Phillipsova křivka ustálena na přirozené nezaměstnanosti.

Nobelovu cenu za ekonomii získal v roce 1976 za výsledky v oblasti analýzy spotřeby, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky.

Zemřel 16. listopadu 2006 ve věku 94 let. Zprávu o jeho úmrtí oznámila rodinná mluvčí. Podle ní zemřel na selhání srdce v nemocnici nedaleko San Francisca.

 

Dílo:

K jeho nejznámějším dílům patří například:

Za vším hledej peníze (Money Mischief) – 1992, kniha on-line v češtině
Kapitalismus a svoboda (Capitalism and Freedom) – 1962, kniha on-line v češtině
Svoboda volby (Free to Choose) – 1990 (napsal ji společně se svou ženou Rosou Friedmanovou), kniha on-line v češtině

Napsal také slavný text pojednávající o metodě ekonomické vědy, který v češtině vyšel pod názvem Metodologie pozitivní ekonomie a jenž je taktéž díky Liberálnímu institutu k dispozici on-line. Platnost teorie ověří jen totožnost s realitou.

Externí odkazy:

Rozhovor z Hospodářských novin (5. června 2006)
The Shock Doctrine, kniha polemizující s dopady Friedmanových myšlenek na dnešní svět
Biografie Milton Friedman, VŠE-Praha

K čemu má smysl se pravidelně finančně vzdělávat?

Dostal se mi do ruky článek, který působí velmi děsivě. Však i jeh název je hodně pochmurný: Sen o bydlení na hypotéku se mění v noční můru pro stále více Čechů. Jak to tak vypadá, mnoho našinců přecení své síly a schopnosti splácet půjčky a půjčují si opakovaně a pořád dál. Zejména teď, před vánočními svátky, se na nás valí reklamní spoty, články, inzráty s velmi nebezpečným tématem – půjčte si na dárky, hned si je kupte a zaplaťte až po Novém roce. Banky zase půjčují na nové nemovitosti – tzv hypotéční úvěr.

Když si představíme rodinný rozpočet jako nádobu plnou vody, je nám asi jasné, že peníze z ní odtékají stejně jako voda z nádoby a to rychlostí přímo úměrné velikosti otvoru, tedy v případě rozpočtu množství nutných měsíčních plateb. Ale naplňování rozpočtu, tedy naší nádoby z vodou, většina lidí realizuje příjmem ze zaměstnání či z malého podnikání. V přirovnání k naší nádobě vlastně nosí kýble s vodou a lijí do nádoby.

A to je celý problém, uvědomit si, že když z nádoby voda kontinuálně odtéká, měla by zase jinde kontinuálně přitékat. Chtělo by to vybudovat vlastní vodovod, nebo lépe řečeno, penězovod. Ovšem, nejprveje potřeba chtít a pak vědět jak 😉 Víte jak? Proto se shcází skupinka nadšenců (skupinka čítající v dnešní době skoro 200 lidí – podle registrovaných zde na našich stránkách) a pomocí hry CASH FLOW se finančně vzdělává, vlastně si hrajeme a učíme se budovat penězovod.

A ještě ten článek o kterém jsem psal na začátku, je tady.

Jaký máte názor? Proč lidi nesplácejí? Kdo za o může?