Proč hrát hry?

Peníze nejsou to nejdůležitější v životě, ale zdá se, že ovlivňují všechno, co důležité je.

Peníze jsou v dnešním světě velice mocná síla. Mají moc udělat z vás otroka tím, že vás nutí tvrdě pracovat, platit daně a splácet dluhy. Peníze však mají také moc osvobodit vás. To ovšem vyžaduje, abyste se stal jejich pánem.

Proč hrát hry?

Hry jsou velmi účinným vzdělávacím prostředkem, protože vám umožňují učit se z bezprostřední zkušenosti. CASHFLOW 101 vytváří fórum, v němž můžete hodnotit výsledky životních rozhodnutí, která se týkají vašich financí.

Cílem učení bohatého táty je „zvyšovat finanční blahobyt lidstva„. Hra CASHFLOW umožňuje dospělým i dětem aktivně se účastnit hry, která je realistickým odrazem skutečného života a finančních příležitostí, jež nám život přináší. Schopnost chápat praktický význam vašich finančních rozhodnutí na váš život je největší „zisk z investice“, kterou vám hra CASHFLOW může dát.

krysa1

Cash Flow klub Brno

Při hraní této hry získávají dospělí i děti na celém světě základní finanční vědomosti, které pak mohou používat ve svém každodenním životě při rozhodování o svých finančních záležitostech.
Zábava je druhý nejlepší způsob učení a učit přítele nebo milovaného člověka je to nejlepší. Když učíte druhé, vaše vlastní porozumění roste. Hlavním důvodem vytvoření hry Cashflow bylo umožnit všem hráčům, aby mohli být učiteli. Každý z nás má své silné a slabé stránky.
Při hře Cashflow se hráči mohou jak učit, tak vyučovat druhé.

Napsat komentář